1 Followers
jindovn

jindovn

Những hiệu quả khi sử dụng dịch vụ chữ ký số

Dịch vụ chữ ký số Viettel nói riêng hay chữ ký số nói chung chính là một dạng công nghệ chữ ký điện tử với việc sử dụng một khóa công khai (RSA), là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay để đảm bảo các tài liệu xác thực, an toàn, an ninh và toàn vẹn dữ liệu cho các tài liệu điện tử và giao dịch điện tử trong môi trường mạng . Cùng với quá trình đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu của cơ quan nhà nước, sự phát triển và ứng dụng chữ ký số chuyên dùng sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc hiện đại và minh bạch trong cải cách hành chính công, phát triển của chính phủ điện tử.

 

Sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, đã thay đổi tích cực hơn trong cuộc sống xã hội, trong đó, có phát sinh các hoạt động giao dịch điện tử cùng với giao dịch truyền thống. chữ ký số để đảm bảo tính toàn vẹn tính xác thực, an toàn, bảo mật và dữ liệu cho tài liệu điện tử, giao dịch điện tử trên môi trường mạng ngày càng nhiều ứng dụng ở các nước trên thế giới. Ở Việt Nam, từ năm 2008, được tổ chức dưới sự ủng hộ của Chính phủ Ban Cơ yếu bắt đầu cung cấp dịch vụ chứng nhận cho tất cả các cơ quan của Đảng, Nhà nước (G2G). Cho đến nay, Ủy ban nhân dân 50 tỉnh, thành phố và 19 bộ trong cả nước đã triển khai và áp dụng chữ ký số trong các hoạt động quản lý nhà nước của các đơn vị, các hoạt động trao đổi địa phương chính phủ điện tử và giao dịch thương mại điện tử.

 

Hiện nay, khi bạn đăng ký chữ ký số, chữ ký số này sẽ được áp dụng trong giao dịch an ninh điện tử xã hội, thuế, kho bạc, ngân hàng ngân hàng và thành viên trung tâm ở địa phương, trong khi bảo hiểm An ninh Khu vực Xã hội, thuế, Ngân hàng đang triển khai thực hiện bắt buộc các giao dịch bảo hiểm điện tử, điện tử nộp thuế, giao dịch hóa đơn điện tử. Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1189 / VX-UBND ngày 04/04/2016 về tăng cường sự phát triển và ứng dụng chữ ký số trong trao đổi tài liệu điện tử, ban đầu, các tổ chức sẽ áp dụng chữ ký số trong nội bộ hoạt động của các đơn vị bằng cách ký một số văn kiện về việc gửi và nhận văn bản và hoàn thiện môi trường mạng thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, e-mail với các tài liệu sau: các cuộc họp nội bộ lời mời; Đáp ứng được các tài liệu phục vụ; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; sự cần thiết phải trao đổi tài liệu trong quá trình xử lý công việc; thông tin chỉ đạo, lãnh đạo điều hành; Lịch làm việc của cơ quan; các chương trình, kế hoạch của cơ quan; Công văn ...; đồng thời, gửi văn bản điện tử có chữ ký kỹ thuật số thông qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc hoặc e-mail trong song song với các tài liệu giấy nộp hồ sơ cho cơ quan, địa phương khác.

 

Ứng dụng chữ ký số giúp tiết kiệm chi phí giao dịch bằng văn bản giấy thông thường (giấy, mực in, giao hàng ...) trên địa bàn tỉnh ước đạt 7-9000000000 / năm. Ngoài việc áp dụng chữ ký số trong giao dịch điện tử như nộp BHXH với chữ ký số bhxh hay nộp thuế điện tử.... giữa các cơ quan doanh nghiệp và người dân để nâng cao hiệu quả, phương pháp làm việc chính xác làm cơ sở cho việc thúc đẩy các ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ hành chính công và xây dựng hướng tới chính phủ điện tử hoàn chỉnh.