1 Followers
jindovn

jindovn

Dịch vụ chữ ký số Viettel CA dùng để làm gì

Trong môi trường kỹ thuật số hiện nay chúng ta không thể được sử dụng chữ ký tay trong các giao dịch qua mạng. Vì vậy, chữ ký số đã được phát triển với các ứng dụng xác minh người dùng như chữ ký tay. Chữ ký số Viettel đã được ra đời để giúp giải quyết các vấn đề trong giao dịch điện tử cần thiết và thực hiện những yêu cầu trong môi trường kỹ thuật số. Tuy nhiên, sử dụng dịch vụ chữ ký số Viettel như thế nào không phải ai cũng biết.

 

Dịch vụ chữ ký số được dùng để làm gì?

 

 

Thông tin chữ ký số Viettel CA được đính vào các tài liệu điện tử, như Excel, Word, PDF, hình ảnh, video, ... với mục đích kiểm tra thông tin chủ sở hữu của dữ liệu đó. Công nghệ kỹ thuật của Viettel CA được ứng dụng trên cơ sở hạ tầng, mã hóa PKI công cộng, đó là phần quan trọng nhất của thuật toán mã hóa công khai RSA.

Thuật toán mã hóa này đảm bảo chữ ký số Viettel CA của quý khách tạo ra là không trùng lặp, không thể làm giả và đảm bảo chỉ có chủ nhân khóa bí mật này mới có thể tạo nên chữ ký số.

Các private key được tạo ra khi chủ nhân đăng ký sử dụng dịch vụ và được lưu trữ trong một thiết bị phần cứng đặc biệt là Mã an toàn hoặc SmartCard. Thiết bị này đảm bảo các khóa bí mật được lưu trữ một cách bảo mật, không nhân bản và cũng không bị tiêu diệt bỡi virus.

 

Lưu ý khi đăng ký chữ ký số cần biết

 

Để người nhận có thể xác minh ai là người tạo chữ ký số Viettel trong tài liệu điện tử nên có một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chứng nhận đứng ra đó là do một người cụ thể nó tạo ra.

Giống như khi tiến hành giao dịch trực tuyến như khai tờ khai hải quan, khai thuế, người dùng là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức phải sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Để dùng chữ ký số Viettel, chứng chỉ số phải đăng ký và tạo một private key được lưu trữ trong PKI USB Token của nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số. Các ứng dụng phải được ký kết một số chức năng, trong khi việc sử dụng đơn giản, người đã ký chỉ cần cắm thiết bị USB Token, nhập mã PIN của thẻ bảo vệ, nhấp vào nút Đăng ký trong ứng dụng.