1 Followers
jindovn

jindovn

Những căn bản về dịch vụ chứng thực chữ ký số VNPT

Chữ ký số là một giải pháp bảo mật để đảm bảo an ninh và an toàn cho các giao dịch trên Internet. Dịch vụ chữ ký số sẽ thực hiện vấn đề trốn tránh trách nhiệm về các nội dung đã ký, giúp các đơn vị và cá nhân yên tâm thực hiện các giao dịch qua môi trường mạng.
Các ứng dụng của dịch vụ Chữ ký số VNPT là đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử, mang lại lợi ích lớn cho các công ty như tiết kiệm chi phí hồ sơ cá nhân cho nhân viên, hoạt động quản lý công văn, tài liệu, e-mail....

VNPT vinh dự là doanh nghiệp đầu tiên được cung cấp dịch vụ chữ ký số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động chứng thực bao gồm: Chứng thư số cá nhân, tổ chức; Chứng thư số SSL (dành cho website); Đăng ký bảo hiểm xã hội điện tử. Với định hướng mang lại sự phát triển tương tác của chính phủ điện tử, thương mại điện tử ... trong tương lai.

Chữ ký số VNPT CA còn cung cấp các tiện ích khác như: Tờ khai thuế trực tuyến, xã hội, ngân hàng Internet, khai thương mại điện tử của chính phủ, chữ ký số, tài liệu đã được mã hóa, báo cáo và quan hệ công chúng ... dịch vụ xác nhận điện tử và Dịch vụ chữ ký số VNPT đáp ứng nhu cầu của người ký thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp nhận của mình về thông điệp chủ sở hữu nội dung ký kết dữ liệu, song song xác định nội dung của thông điệp dữ liệu kiểm toán cho biết kể từ khi nó được ký kết, chữ ký số là một giải pháp hiệu quả và có đủ bằng chứng, giá trị cho nguyên nhân và giải quyết các tranh chấp phát sinh.

Chữ ký số VNPT CA bao gồm chứng thư số cá nhân (đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân); Chứng thư số SSL (dành cho website); chứng thư số codesigning (dành cho các ứng dụng). Dịch vụ ứng dụng trong thương mại điện tử: Người sử dụng thực tế, mang đến tính chính xác sự an toàn của thông tin liên lạc điện tử qua mạng. Ví dụ, danh tính người gửi thông tin chính xác, ký văn bản thông qua trực tuyến ...; toàn vẹn văn bản xác thực hợp đồng ...; Internet banking (chuyển tiền qua Internet); giao dịch chứng khoán qua mạng; tìm cách để bán, đấu thầu trực tuyến. với khả năng áp dụng các chính phủ điện tử: Khai sinh và khai tử; mẫu cấp và hồ sơ giấy chứng nhận; thuế điện tử; cho phép hệ thống để nộp giấy tờ: xuất bản, xây dựng, giáo dục ... Dịch vụ cũng mang lại hiệu quả trong thời gian và chi phí.

Các cá nhân và doanh nghiệp dùng dịch vụ chữ ký số công cộng sẽ có được thời gian và tiết kiệm được thời gian di chuyển và các chi phí đàm phán, ký kết hợp đồng mọi việc trên đều có thể thực hiện trực tuyến. Không chỉ có vậy, các dịch vụ cũng giúp công ty đạt được các cơ hội thương mại bằng cách không giới hạn trong khuôn khổ quốc gia, dịch vụ xác thực cho phép chữ ký số có cơ hội kinh doanh tiếp cận khách hàng bất cứ nơi nào. Luôn đặt lợi ích của người sử dụng lên hàng đầu, VNPT đã phát triển rộng mạng lưới bán hàng và chăm sóc khách hàng thông qua các trung tâm đô thị của đất nước. Vì thế khi sử dụng Dịch vụ chữ ký số VNPT bạn sẽ được hỗ trợ 24/24 ở bất cứ nơi đâu.