1 Followers
jindovn

jindovn

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA chi tiết

Để thực hiện việc cài đặt Token chữ ký số FPT-CA  bạn thực hiện theo các bước hướng dẫn cài đặt USB Token FPT-CA như sau:

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Bước 1: Kết nối USB Token FPT-CA vào máy tính qua cổng USB => Click đúp vào file Setup trong Token, sau đó chọn Install để cài đặt chữ ký số FPT-CA.

 

 Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Bước 2: Chương trình sẽ được tự động cài đặt lên máy tính.

Lưu ý: Đối với máy tính có sử dụng trình duyệt Firefox sẽ xuất hiện Popup như hình dưới, sau bạn chọn nút “OK”.

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Tiếp tục chúng ta chọn “OK” như ở hình dưới:

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Nếu cài đặt chữ ký số FPT-CA thành công bạn sẽ nhận được thông báo như ở dưới.

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Bước 3: Sau khi thực hiện đóng trình duyệt Web Firefox chúng ta chọn “Finish” để hoàn tất việc cài đặt chữ ký số FPT-CA như hình dưới:

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Bước 4: Thực hiện thay đổi thông tin mặc định trên USB Token FPT-CA như mã PIN của Token, tên của Token.

- Thực hiện đổi tên USB Token FPT-CA

Khởi động PKI Token Manager, sau đó thực hiện đổi tên PKI Token như sau: Chọn mục “Đổi tên PKI Token” =>  “Tên mới” (tại đây bạn điền tên Token mà mình muốn đổi ) => “Chấp nhận” để đổi tên PKI Token như hình bên dưới.

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

- Thực hiện đổi mã PIN USB Token FPT-CA

Để thực hiện đổi mã PIN cho USB Token chúng ta chọn “Thay đổi PIN code” => Nhập “PIN code cũ”(mặc định là 123456) => Nhập “PIN code mới 6-8 kí tự”(mã PIN mà bạn muốn đặt) => “Xác nhận PIN code 6-8 kí tự”(PIN code mới vừa nhập) => sau đó “Chấp nhận” để hoàn tất quá trình đổi PIN code cho USB Token như hình dưới:

 

Hướng dẫn cài đặt chữ ký số FPT-CA

 

Như vậy là bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt và thay đổi một số thông tin cơ bản cho chữ ký số FPT-CA của công ty, đơn vị mình.